Bidrar på anerkjent letesjef-konferanse

 

thumb Erik HenriksenLetedirektør Erik Henriksen og sjefsgeolog Tommy Samuelsberg var engasjert som faglige bidragsytere da konferansen og utstillingen 3P Arctic Exhibition ble arrangert i Stavanger 15-18 oktober.

Konferansen arrangeres annethvert år og er en unik mulighet for petroleums-geologer som arbeider i nordområdene til å møtes og presentere den ferskeste faglige kunnskap innenfor feltet for hverandre.

Barentshavet

Det tekniske programmet består av opp mot 150-160 presentasjoner. Disse dekker alle aspekter av geologi, petroleumsgeologi og geofysikk i Arktis. I år var en egen sesjon dedikert til Barentshavet, og ordstyrer for denne var letedirektør Erik Henriksen fra North Energy, sammen med Antonina Stoupakova fra Statoil.

– Det å få sitt foredrag akseptert i en så viktig internasjonal konferanse, ser jeg som en anerkjennelse av kompetansen i North Energy og den jobben vi har gjort innenfor dette området de seneste årene, sier letedirektør i North Energy, Erik Henriksen.

Sjefsgeolog og leteansvarlig for Barentshavet i North Energy, Tommy Samuelsberg, presenterte under tittelen  “Evaluating the key success factors in hydrocarbon exploration in the Central Barents Sea; a case study from the Finnmark Platform”.

– Presentasjonen fokuserer på de unike muligheter som finnes i Barentshavet i forbindelse med den utbredte oppløft og erosjon, forklarer Tommy Samuelsberg. – Mye av den kunnskapen vi besitter internt i selskapet er viktig å formidle for å bidra til økt kunnskap og forståelse av geologien i Barentshavet.

North Energy besitter i dag en god regional kunnskap og har lete-lisenser i de aller fleste geologiske provinsene i Barentshavet.