Category: Uncategorized

Nyheter og media

Her kommer info om Nyheter og media

Ansatte i North Energy

Inge Eikelmann mediumjpg

North Energy har i dag rundt 25 ansatte. Det er stor variasjon i både alder, nasjonalitet, bakgrunn og hvilken kompetanse den enkelte besitter. Vi har bevisst rekruttert både internasjonalt, nasjonalt og lokalt for å kunne dra veksler på hverandres kompetanse.   Exploreren som søkte seg nordover Inge Heika Hætta Eikelmann er født og oppvokst i Kautokeino… Read more »

Miljø og samfunn

  North Energy skal bli et lønnsomt og ledende olje- og gasselskap som aktivt bidrar til industriell verdiøkning i Nord-Norge. For å oppnå vårt mål skal vi ha kvalitet i alle ledd. Våre beslutninger tas i tråd med våre etiske retningslinjer, som har sitt utspring i allmenngyldige etiske verdier og normer. Involvering av lokale kompetansemiljøer… Read more »

Investor

Investor

Fokusert strategi –unik posisjon Hovedkontor i Nord-Norge Fokus på de nordlige deler av norsk sokkel   Norskehavet og Barentshavet Aktiv deltager i diskusjonene rundt åpning av Lofoten og Vesterålen, de mest lovende, urørte leteområdene i Norge Vil utnytteledig kapasitet i Nordsjøen   Fullfinansiert leteprogram 8 brønns leteprogram fullfinansiert gjennom planlagt kapitalutvidelse Målsetting om gjennomsnittlig netto… Read more »

Vår virksomhet

lisens-barentshavet-april2014

I 2013 var gleden stor hos North Energy over å ha blitt tildelt flere av de mest spennende lisensene i områder som stod høyt på selskapets prioriteringsliste i den 22. konsesjonsrunden, til sammen seks nye lisenser i Barentshavet. Dette styrker North Energys posisjon i Barentshavet ytterligere. Som en industriell aktør med utspring og base i nord… Read more »

Typography

This page presents most of typographical aspects of JA T3v2 Framework. Make your readers happy with great Typography and User Experience! Preformatted text Headings This is a sample Heading 1. Lorem ipsum. This is a sample Heading 2. Lorem ipsum. This is a sample Heading 3. Lorem ipsum. This is a sample Heading 4. Lorem… Read more »