Er brennsikker på sokkelen utenfor Nord-Norge

thumb forside idaIda Lydersen fra Tromsø og Mats Håpnes fra Alta er tildelt North Energys energistipend. Stipendet tildeles nord-norske masterstudenter som gjennom sin realfaglige utdanning bidrar til å styrke kompetansenivået i Nord-Norge.

 

– Jeg er vel en av disse heldige studentene som har valgt det rette studiet og aldri blir lei av det. Det er min hobby! Jeg har god inspirasjon fra min mor som har hovedfag i geologi og min far som har vært ingeniør på forskningsbåtene Johan Ruud og Jan Mayen. Jeg synes rett og slett geofysikk er utrolig spennende, og faget inspirerer meg hele tiden til videre forskning, sier en glad Ida Lydersen.

ida pa svalbard
(Ida Lydersen)

Ida Lydersen er født og oppvokst i Tromsø og studerer geofysikk på femte året ved Universitetet i Tromsø. Til sommeren er hun ferdig utdannet sivilingeniør.

– Jeg er personlig brennsikker på at vi vil få petroleumsutvinning i både Nordlandsfeltene, Troms-feltene og store deler av Barentshavet, men til dette trenger vi bred kunnskap, sier Ida. – Og jeg har et stort ønske om å få bidra til denne kunnskapspoolen og være med å muliggjøre denne utbyggingen i Nord-Norge. Gjennom min spesialisering innen CO2-lagring har jeg også muligheten til å fremme en “renere” og utslippsnøytral petroleumsbransje. Framtiden trenger olje og gass, om CO2-lagring kan bidra til videre utvinning er dette en utmerket løsning, forklarer Lydersen engasjert.
Det nordnorske oljeselskapet North Energy ønsker å styrke interessen for energirettet realfag.

– Selskapet satser på kompetanseoppbygging. Hvis verdiskapningen i nord skal komme den nordlige landsdelen til gode, er det nødvendig at landsdelen har solid egenutdannet realfaglig kompetanse, sier Heidi Tangstad, samfunnskontakt hos North Energy.

Stipendet på kr 20.000,- tildeles kandidater fra de nordnorske fylkene og Mats Håpnes fra Alta mottar stipendet i Finnmark i år. Håpnes er inne i sitt fjerde år på petroleumsteknologi ved NTNU i Trondheim og har valgt å spesialisere seg innenfor boring. Dette semesteret er han på utveksling i Sydney i Australia.

MatsH 3
(Mats Håpnes)

– Jeg håper å få muligheten til å flytte tilbake til Nord-Norge etter endt utdanning. Jeg vil gjerne kunne gi noe tilbake til samfunnet jeg vokste opp i. Utdanningen jeg har valgt vil være svært aktuell dersom det blir økt lete- og boreaktivitet i nord. Jeg har stor tro på at oljeindustrien vil satse mer på nordområdene framover. Det vil igjen føre til stor vekst både økonomisk og når det gjelder tilflytting, og vil sikre de tre nordligste fylkene en bærekraftig utvikling i framtiden, tror Håpnes.