Finansiell kalender – North Energy ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

25. feb 2010: Rapportering 4 kvt 2009
12. mai 2010: Rapportering 1 kvt 2010
20. mai 2010: Ordinær generalforsamling
19 .aug 2010: Rapportering 2 kvt 2010
12. nov 2010: Rapportering 3 kvt 2010