HMS

 

North Energy skal være en trygg og god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø.

En av North Energys viktigste målsetninger er null utslipp av skadelige kjemikalier til ytre miljø. Selskapet har i alle deltagende lisenser utført sin påseplikt aktivt og i henhold til petroleumsregelverkets krav. Dette innebærer å assistere lisensens operatør og ivareta en kontroll og revisjonsrolle som medansvarlige for operasjonene.

Ansatte har anledning til å trene i arbeidstiden, samt tilgang til massasje og ergonomisk veiledning fra fysioterapeut.