Hydrokarbonfunn i brønn 6506/9-2S i Norskehavet – PL 433

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

North Energy ASA som partner for boring av undersøkelsesbrønn 6506/9-2 S i utvinningstillatelse 433 på Haltenbanken, bekrefter at mulige hydrokarboner har blitt påtruffet i brønnen. Brønnen er North Energys første undersøkelsesbrønn på norsk sokkel.
Rettighetshavere i utvinningstillatelse 433 er Centrica Resources (Norge) AS (Operatør – 28%), Petro-Canada Norge AS (30%), Faroe Petroleum Norge AS (15%), E.ON Ruhrgas Norge AS (15%) og North Energy ASA (12%).
Brønnen ligger ca 18 kilometer nordvest for Åsgard på Haltenbanken. Brønnen er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 433. Tillatelsen ble tildelt i forbindelse med TFO 2006.
Et omfattende logge- og datainnsamlingsprogram pågår, herav kjernetaking. Oljedirektoratet vil sammen med operatør komme med en mer utfyllende pressemelding da dette arbeidet er sluttført.

Kontakter:
Erik Karlstrøm, Administrerende direktør, tlf. +47 476 52 990
Svein Johansen, Letesjef, tlf. + 47 975 12 846
Christina Søgård, Kommunikasjons- og IR Sjef, tlf. + 47 975 22 020