Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling

thumb havbildet liteEkstraordinær generalforsamling i North Energy ASA vil avholdes 22. mars 2013 kl 12:00 i Aurora Kino, Alta.

Etter ønske fra flere av North Energys aksjonærer legges låneavtalene med TGS Nopec og Rex Oil & Gas ut i sin helhet slik at alle Norths aksjonærer på denne måten får tilgang til avtalene samtidig.

 

 

 

 

Det meddeles herved at ekstraordinær generalforsamling i North Energy ASA vil avholdes 22. mars 2013 kl 12:00 i Aurora Kino, Alta.
Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, møte-/fullmaktssedler og annen dokumentasjon er tilgjengelig nederst i artikkelen og her.

Som det fremgår av innkallingen er et av agendapunktene inngåelse av avtaler om konvertible lån, og det henvises til egen børsmelding fra selskapet for mer informasjon om dette.

Kontakt;
Knut Sæberg, CFO
Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Alexander Krogh, Finanssjef og investorkontakt
Mob: (+47) 416 48 650 | E-post: alexander.krogh@northenergy.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Ledelse uttalelse
Låneavtale Rex Oil and Gas Ltd
Låneavtale TGS Nopec
Innkalling til ekstraordinaer generalforsamling