INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH ENERGY ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORTH ENERGY ASA – 20. MAI  KL. 13.00 I KUNNSKAPSPARKEN, ALTA.

Vennligst – se vedlagte dokumenter:

  • Innkalling til ordinær generalforsamling
  • Valgkomiteens innstilling
  • Påmeldingsblankett
  • Styrets årsberetning og årsregnskap 2009

Påmeldingsblankett (elektronisk påmelding)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

pdf Innkalling til ordinær generalforsamling North Energy ASA 20 mai 2010 166.60 Kb
pdf Valgkomiteens innstilling 359.43 Kb
docx Påmeldingsblankett 27.34 Kb
pdf Styrets årsberetning og årsregnskap 2009 1.03 Mb