Inngår intensjonsavtale med Lime Petroleum og Rex Oil & Gas

thumb_Hav2_shutterstockNorth Energy ASA er glad for å kunne informere om at selskapet har inngått en intensjonsavtale med Lime Petroleum Plc (Lime) og Rex Oil & Gas Limited (Rex) som innebærer at andeler av North Energys interesser i  lisensene PL 503, PL 518, PL 526 og PL 530 overføres til Lime etter at Lime er pre-kvalifisert som lisensinnehaver på norsk sokkel.


North Energy ASA er glad for å kunne informere om at selskapet har inngått en intensjonsavtale med Lime Petroleum Plc (Lime) og Rex Oil & Gas Limited (Rex) som innebærer at andeler av North Energys interesser i  lisensene PL 503, PL 518, PL 526 og PL 530 overføres til Lime etter at Lime er pre-kvalifisert som lisensinnehaver på norsk sokkel. Dette vil avhenge av norske myndigheters godkjennelse.

«Vi har lært å kjenne Rex og Lime og registrert deres teknologiske tilnærming til leting i andre deler av verden. Vi ser frem til å lære mer, og har i fellesskap besluttet at noen av våre lisenser vil være passende for introduksjon av deres teknologi i Norge. Hvordan og i hvilken grad dette skal gjøres, må avgjøres av partnerene i de ulike lisensene “, sier CEO i North Energy, Erik Karlstrøm.

Lime er et leteselskap som hovedsakelig er aktiv i Gulf Cooperation Councils område, og har til hensikt å etablere et heleid norsk datterselskap i 2012. Rex er eier av ulike innovative teknologier innen leting.

Partenes intensjon er å bli enige om de endelige betingelsene, og å ha avtalene endelig godkjent av de respektive selskapers styrer innen utgangen av april 2012.

Pressemeldinger fra Lime, Rex og Hibiscus er tilgjengelig under:

pdf CEO_Press_annoucement.pdf

pdf Press_release_Norway2.pdf

pdf To_fulfil_the_long_term_strategy_of_Rex_Oil.pdf

For mer informasjon, kontakt:

Erik Karlstrøm, CEO
Mob: 476 52 990 | Email: erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, CFO
Mob: 918 00 720 | Email: knut.saeberg@northenergy.no

 

North Energy ASA er glad for å kunne informere om at selskapet har inngått en intensjonsavtale med Lime Petroleum Plc (Lime) og Rex Oil & Gas Limited (Rex) som innebærer at andeler av North Energys interesser i  lisensene PL 503, PL 518, PL 526 og PL 530 overføres til Lime etter at Lime er pre-kvalifisert som lisensinnehaver på norsk sokkel. Dette vil avhenge av norske myndigheters godkjennelse.

 

«Vi har lært å kjenne Rex og Lime og registrert deres teknologiske tilnærming til leting i andre deler av verden. Vi ser frem til å lære mer, og har i fellesskap besluttet at noen av våre lisenser vil være passende for introduksjon av deres teknologi i Norge. Hvordan og i hvilken grad dette skal gjøres, må avgjøres av partnerene i de ulike lisensene “, sier CEO i North Energy, Erik Karlstrøm.

 

Lime er et leteselskap som hovedsakelig er aktiv i Gulf Cooperation Councils område, og har til hensikt å etablere et heleid norsk datterselskap i 2012. Rex er eier av ulike innovative teknologier innen leting.

 

Partenes intensjon er å bli enige om de endelige betingelsene, og å ha avtalene endelig godkjent av de respektive selskapers styrer innen utgangen av april 2012.

 

Pressemeldinger fra Lime, Rex og Hibiscus er tilgjengelig