Lisensoverdragelse i PL 484

web havNorth Energy ASA har inngått en avtale om å overta 30 prosent andel i lisens 484 fra Noreco Norway AS.

PL 484 i Norskehavet inneholder flere lovende prospekter og lisensgruppen vurderer nå potensiale for videre leteboring. Avtalen betinger myndighetenes godkjenning, og effektiv dato er satt til 1. januar 2015.

Tidligere avtale av 14. august 2014 om bytte av lisensandeler mellom selskapene, hvor 15 prosent i PL 484 overdras fra Noreco til North Energy og 10 prosent i PL 616 overdras fra North Energy til Noreco, er kansellert og erstattes av dagens avtale.

 

Kontaktpersoner;

Knut Sæberg, CFO

Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

 

Kristin Ingebrigtsen, direktør organisasjon
og kommunikasjon

Mob:
(+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

 

 

Denne opplysningen er
informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.