Meldepliktig handel i North Energy ASA

Primærinnsider Torleiv Agdestein kjøpte 3. mars 2000 aksjer i selskapet til kurs kr 23,90. Torleiv Agdesteins totalbeholdning etter dette kjøpet er 34250 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12