North Energy – Administrerende direktør Karlstrøms utøvelse av opsjoner til å tegne aksjer

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES

(Alta, 17. februar 2010) Det refereres til melding av 4. februar 2010 vedrørende bl.a. retten for visse medlemmer av selskapets ledelse til å utøve opsjoner til å tegne aksjer. Administrerende direktør Erik Karlstrøm i North Energy ASA (“North Energy eller “Selskapet”) informerte Selskapet 16. februar 2010 om at han, gjennom selskapet Ninerik AS, vil utøve opsjoner på å tegne 516 735 aksjer i Selskapet for et totalt tegningsbeløp på
NOK 6 560 736. Tegningskursen per aksje utgjør ca NOK 12,70. Antallet aksjer som vil kunne tegnes av administrerende direktør Erik Karlstrøm er avhengig av antallet aksjer som tegnes av ansatte under selskapets bonusprogram. Antallet aksjer som kan tegnes og tildeles Karlstrøm vil derfor kunne bli gjenstand for en mindre justering. Det endelige antall aksjer som vil bli tegnet av Karlstrøm i henhold til opsjonene, vil fastsettes i styremøte i Selskapet som planlegges avholdt 24. februar 2010. Administrerende direktør Erik Karlstrøms endelig behold av aksjer i selskapet vil bli offentliggjort i etterkant av styremøtet.