North Energy ASA har gjennomført oppkjøpet av 100 prosent av aksjene i 4sea energy AS

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Alta, 11. februar 2010) North Energy ASA (“North Energy eller “Selskapet”) har gjennomført oppkjøpet av 100 prosent av aksjene i 4sea energy AS (“4sea energy”). Selskapet har som vederlag utstedt totalt 1.886.792 vederlagsaksjer med pålydende NOK 1 til kurs NOK 26,50 til en samlet verdi av NOK 50 millioner. For nærmere detaljer om transaksjonen vises det punkt 4.3 i noteringsprospektet utarbeidet av Selskapet datert 22. januar 2010 samt melding offentliggjort 4. februar 2010.

Kapitalforhøyelsen er registrert og de nye aksjene er levert til
selgerne av aksjene i 4sea energy.

Etter utstedelse av 1 886 792 aksjer gjennom utstedelsen av vederlagsaksjer har Selskapet 23 174 661 aksjer og Selskapets aksjekapital utgjør totalt NOK 23.174.661 fordelt på 23.174.661 aksjer med pålydende NOK 1.