North Energy ASA søker notering på Oslo Axess

(Oslo/Alta, 28. desember 2009) North Energy AS, [lete- og utforskningsselskap med fokus på Norske- og Barentshavet], har i dag levert søknad om notering på Oslo Axess.

Siden etableringen av selskapet i 2007, har North Energy anskaffet andeler i åtte letelisenser i Norske- og Barentshavet og ytterligere to i Nordsjøen. For 2010 er det planlagt to leteboringer, den første allerede i februar utenfor Helgelandskysten.

Selskapets vekst har til nå har vært finansiert av nordnorske investorer. En notering på Oslo Axess vil utvide aksjonærbasen og bidra med finansiering av selskapets boreprogram og ytterligere vekst. Som ledd i forberedelsen til notering på Oslo Axess, har North Energy også endret selskapsform til allmennaksjeselskap (ASA).

North Energy fikk i 20. konsesjonsrunde på norsk sokkel operatørstatus på Vågar utenfor Sandnessjøen (PL 526) med en eierandel på 40 prosent. Videre ble selskapet tildelt tre lisenser i Barentshavet.

Notering ved Oslo Axess og planlagte emisjon tilrettelegges av meglerhusene SEB Enskilda og RS Platou.

Om North Energy

North Energy er et  lete- og utforskningsselskap lokalisert til Alta i Finnmark. Selskapet har per i dag 10 lisenser fordelt på i hovedsak Norskehavet og Barentshavet, men har også to lisenser i Nordsjøen.

Selskapet omfatter i dag 40 ansatte hvor de fleste er lokalisert til hovedkontoret i Alta. Selskapet har også kontorer i Oslo.