North Energy – Bekreftet innbetaling for aksjer tegnet ved utøvelse av frittstående tegnningsretter

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES

(Alta, 15. februar 2010) North Energy ASA (“North Energy eller “Selskapet”) har mottatt bekreftelse på at de 1.400.520 aksjer som ble tegnet gjennom utøvelse av tidligere utstedte tegningsretter nå er fullt innbetalte. Samtlige utstedte tegningsretter ble utøvd. Det vises til børsmelding 4. februar 2010. Tegningskursen var fastsatt til NOK 21,20 per aksje. Bruttoprovenyet fra utøvelsen av tegningsrettene var NOK 29.691.024. Aksjekapitalforhøyelsen vil bli registrert så snart som mulig og de nye aksjene vil bli levert til tegnerne.

Etter utstedelse av 1.400.520 nye aksjer har Selskapet 24.575.181 aksjer og Selskapets nye aksjekapital er NOK 24.575.181 fordelt på 24.575.181 aksjer hver pålydende NOK 1.

Ved en feil ble det i børsmeldingen av 4. februar 2010 rapportert at Selskapet hadde mottatt tegninger for 1.401.860 aksjer gjennom utøvelse av tidligere utstedte tegningsretter. Det riktige antallet aksjer som ble tegnet gjennom utøvelse av tidligere utstedte tegningsretter var 1.400.520.