North Energy kjøper Explora Petroleum

explora

North Energy annonserer herved at selskapet har kjøpt Explora Petroleum AS (“Explora”) for et kontantvederlag på USD 2,5 millioner.

Transaksjonen ble gjennomført ved kjøp av 100 prosent av aksjene i Explora fra selskapets aksjonærer, som bestod av enkelte ansatte og individuelle aksjonærer, og en gruppe institusjonelle investorer.  North Energy finansierer kjøpet gjennom eksisterende kredittfasiliteter og kontantbeholdning. Gjennom kjøp av aksjene i Explora overtar North Energy selskapets netto kontantposisjon, leterefusjon, udekket skattemessig underskudd og fremtidige forpliktelser knyttet til organisasjon og lisensportefølje.

Om Explora Petroleum Explora hadde på avtaletidspunktet 18 ansatte og 16 lisenser på norsk sokkel, inkludert mindre eierandeler i to funn gjennom PL 378; Skarfjell og Grosbeak. PL 378 er lokalisert i den nordøstlige delen av Nordsjøen, om lag 20 km sørvest for Gjøa-feltet. Skarfjell er per i dag estimert å inneholde 139 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (NPD, RNB 2015) mens Grosbeak er per i dag estimert å inneholde 35 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter (NPD, RNB 2015). Netto til Explora er resursene i lisens PL 378 estimert å være ca. 4 millioner fat oljeekvivalenter.

Betydningen av transaksjonen I forbindelse med kjøpet av Explora, vil North Energy samle sin petroleumsvirksomhet i ett selskap. Det gjennomføres ved å overdra dagens petroleumsvirksomhet fra North Energy til Explora og dermed samle de ansatte i en ny organisasjon for det kombinerte selskapet.

Kjøpet av Explora vil styrke North Energy sin finansielle stilling, samt øke selskapets netto kontantposisjon og skattebalanser. Gjennom organisasjonen i Explora overtar North Energy et kompetent team som fremover vil være viktig for den videre virksomheten i selskapet. North Energy vil også fortsette sin strategiske prosess, med det formål om å skape aksjonærverdier basert på de samlede ressursene i begge selskapene.

«North Energy ønsker å bidra aktivt til det vi mener er en nødvendig konsolidering på norsk sokkel. Det kraftige oljeprisfallet har tvunget frem langt større fokus på kostnadsoptimalisering og større, mer robuste enheter. North Energy er godt posisjonert for å ta aktivt del i denne konsolideringen», sier CEO i North Energy, Knut Sæberg.

For ytterligere informasjon:

Knut Sæberg, CEO og CFO

Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no