North Energy – Meldepliktig handel

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES

(Alta, 16. februar 2010) North Energy ASA (“North Energy eller “Selskapet”) melder at det i forbindelse med tegning av aksjer gjennom utøvelse av tidligere utstedte frittstående tegningsretter ble tegnet aksjer av primærinnsidere i Selskapet og deres nærstående i henhold til listen nedenfor. Tegning av aksjer i henhold til listen, fant sted 4. februar 2010. Alle de tegnede aksjer er tegnet på bakgrunn av tidligere utstedte tegningsretter.

Knut Arnbjørn Aaneland tegnet 1.300 aksjer (total beholdning etter tegning: 34.900 aksjer)
Harriet Hagan tegnet 25.000 aksjer gjennom heleide Amie AS (total beholdning etter tegning: 25.000 aksjer)
Marion Bente Høgmo tegnet 1.500 aksjer (total beholdning etter tegning: 3.200 aksjer)
Knut Sæberg tegnet 16.300 aksjer (total beholdning etter tegning: 16.300 aksjer)
Arnulf Østensen tegnet 10.000 aksjer (total beholdning etter tegning: 10.000 aksjer)
Vigdis Wiik Jacobsen tegnet 4.000 aksjer (total beholdning etter tegning: 40.500 aksjer)