North Energy tilstede på ONS 2014

ons 2014 thumbNorth Energy stiller ut på Nord-Norges fellesstand Xplore North under ONS 2014 i Stavanger.

Her vil selskapet være representert sammen med nærmere 100 underutstillere fra Nord-Norge. Xplore North er et samarbeidsprosjekt mellom de tre nordligste fylkene, hvor målet er at så mange som mulig av landsdelens selskaper med aktivitet innenfor olje- og gass-sektoren presenterer seg på ONS. Både nordnorsk leverandørindustri, kompetansemiljø og andre institusjoner er samlet her.

– Vår tilhørighet i nord og det gode samarbeidet vi har med de ulike fagmiljøene i hele landsdelen, gjør det naturlig for oss å velge å stille ut under fellesparaplyen Xplore North, sier Kristin Ingebrigtsen, direktør for strategi og samfunn i North Energy.

Barentshavet har vært North Energys hjemmeområde siden oppstarten og North Energy deltar på oljemessa for å synliggjøre selskapet som en aktør med høy kompetanse og stor leteaktivitet, spesielt i Barentshavet.

– Med den betydelige økte interessen for nordområdene, og Barentshavet i særdeleshet, tror vi Xplore North også i år blir et populært og mye besøkt område. Samtidig er det viktig å ivareta relevante nettverk innenfor industrien og slik synliggjøre at vi som en nord-norsk aktør tar eierskap til utviklingen i den nordlige landsdelen, forklarer Ingebrigtsen.

Vi ønsker velkommen til Xplore North og North Energy på stand 05 i hall O (DNB Arena). Arktisk kjøkken byr på både våte og tørre smaksopplevelser fra nord – og fra Speakers Corner vil det daglig komme meldinger fra nord.

Les mer om ONS 2014 her.