Om North Energy

omnorthNorth Energys visjon er å bli et lønnsomt og ledende olje og gasselskap som aktivt bidrar til industriell verdiøkning i Nord-Norge.

Vi skal skape verdier for aksjonærene og bidra til ringvirkninger på land ved å delta i lete-, utviklings- og produksjonsaktiviteter på norsk sokkel.