Operatørskap og andeler i PL 509S og PL 509BS

oljefolk i horisont- thumbNorske myndigheter har godkjent overdragelsen av 40 prosent eierandel og operatørskap i produksjonslisensene 509S og 509BS fra Wintershall Norge AS til North Energy.

Lisensene inneholder oljeprospekter og ligger i Nordsjøen, sør for Gullfaks-området. Et eventuelt funn vil kunne bli knyttet opp mot eksisterende infrastruktur. En beslutning om Drill eller drop er planlagt i første halvår 2014. Ved positiv borebeslutning kan en brønn bli boret i første halvår 2015.

Avtalen har økonomisk effekt fra 1. juni 2013 og vil bli gjennomført 31. desember 2013.

Ytterligere detaljer om lisensene og aktuelle prospekt vil bli gitt på et senere tidspunkt.

Kontaktpersoner;

Erik Karlstrøm, CEO
Mob: (+47) 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, CFO
Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, direktør for strategi og samfunn
Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.