Oppdatering på Norvarg avgrensningsbrønn

thumb leiv erikssonPartnerskapet i lisens 535 i norsk sektor i Barentshavet er i ferd med å avslutte boringen av avgrensningsbrønn 7225/3-2 i Norvargfunnet som ble påvist i 2011.

 

 

 

Avgrensingsbrønnen ble boret cirka 275 km nord for Hammerfest LNG på Melkøya, i vanndyp på 377 meter, for å avgrense trias Kobbeformasjonen i gassfunnet Norvarg. To formasjonstester er utført i øvre og nedre deler av Kobbeformasjonen med en maksimum produksjonsrate på 175 000 Sm3 gass per strømningsdøgn (cirka 6,2 millioner kubikkfot per dag) gjennom en 52/64-tommers dyse. Omfattende datainnsamling, wire line logging, kjerneboring og prøvetaking er gjennomført. Brønnen kompletteres med måleinstrumenter som kan overføre data etter at brønnen er forlatt, noe som vil gi ytterligere informasjon om reservoarets utstrekning.

Hensikten med Norvarg avgrensningsbrønn var å teste reservoarets utstrekning i den østlige delen av strukturen, samt å vurdere kvalitet og produktivitet i Kobbeformasjonen.

Resultatene fra avgrensningsbrønnen har bekreftet Norvargfunnets omfattende utstrekning og tilstedeværelsen av bevegelig gass gjennom hele Kobbeformasjonen, uten at vannkontakt er observert. Som forventet varierer kvaliteten i reservoaret og videre analyser er nødvendig for å bekrefte produktiviteten i enkelte av reservoarintervallene. Partnerskapet vil nå vurdere volumpotensialet i strukturen, samt potensielle fremtidige utbyggingsmuligheter. Bevegelig gass som nå er påvist i nivåer dypere enn i letebrønnen, vil bli hensyntatt i volumvurderingene.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2171 meter under havflaten og ble avsluttet i Klappmyss-formasjonen i tidlig trias. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Dette er den andre brønnen i utvinningstillatelse 535. Lisensen ble tildelt i 20. konsesjonsrunde i 2009. Brønn 7225/3-2 ble boret av den halvt nedsenkbare riggen Leiv Eiriksson.

Partnerne i lisensen er Total E&P Norge (operatør, 40 prosent eierandel), North Energy (20 prosent), Ithaca Petroleum Norge (13 prosent), Statoil (10 prosent*), Det Norske (10 prosent*), og Rocksource Exploration Norge (7 prosent).
* Avventer godkjenning fra myndighetene