Samarbeidspartnere

Kompetanse og troverdighet er viktig for North Energys virksomhet. North Energys verdier og det vi vil at mennesker og egne ansatte skal forbinde med North Energy, er viktig når vi skal vurdere et samarbeid. At vi er et nordnorsk oljeselskap betyr også at samarbeidet skal fremstå som en dialog mellom selskapet og landsdelen, og da alle de tre nordligste fylkene.

VerdierSpaapning

Innovativ
North Energy – den første til å vise vei gjennom evnen til å tenke nytt, ta i bruk ny teknologi og utvikle fremtidsrettede løsninger.

Kompetent
North Energy – troverdig i både ord og handling gjennom å inneha bransjens fremste fagkunnskap.

Samlende
North Energy – en brobygger som bringer mennesker sammen, peker ut hovedlinjer og tilrettelegger for godt samarbeid.

Uredd
Uredd – tørre å være en uredd industriell stemme i nord og snakke for det nordnorske samfunnet.