North Energy tildelt to nye lisenser i TFO 2014

tord lien thumb1North Energy ble i dag tildelt to nye lisenser i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) for 2014 ifølge
dagens melding fra Olje- og energidepartementet.

 

 Tildelingene utgjør en styrking og vekst i selskapets portefølje.

– Vi er godt fornøyd med uttellingen på vår søknad i denne TFO-runden, sier direktør for leting og forretningsutvikling Kristen Berli. Det er også gledelig at mange av blokkene North Energy nominerte har kommet med i dagens utlysning av 23. runde og vi ser frem til det videre søknadsarbeidet.

 

Følgende lisenser er tildelt selskapet;

· PL 805, blokkene 7120/2, 7120/3 og 7121/1 er lokalisert på Lopphøgda i et spennende område like øst for Gotha og Alta funnene. Området er nylig blitt dekket av moderne 3D seismikk. Tildelte andeler i lisensen er 20 prosent.

· PL 591 C, blokk 6507/11 er lokalisert i Norskehavet. Lisensen er en utvidelse av eksisterende lisens. Tildelt andel i lisensen er 15 prosent.

Selskapet har etter denne tildelingen 9 lisenser i Barentshavet, 12 i Norskehavet hvorav 2 operatørskap, og 5 i Nordsjøen.

Kart over tildelinger i TFO 2014

 

Kontaktpersoner;

 

Knut Sæberg, CFO

Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

 

Kristin Ingebrigtsen, direktør organisasjon og kommunikasjon

Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.