Utdanningsstipend

Nord-Norge står foran en rask utvikling innenfor energi som vil gi mange nye utfordrende kompetansearbeidsplasser. Landsdelen er i dag ikke i stand å fylle disse arbeidsplassene med egenutdannet realfaglig kompetanse.

North Energy ønsker å styrke kompetansen, resultatene og interessen for energirettet realfaglig kompetanse generelt og geovitenskap spesielt.  Dette er i tråd med selskapets visjon om å oppnå større industriell verdiskapning i Nord-Norge.

Som et bidrag til dette har North Energy valgt å opprette et stipend til studenter som gjennom sin utdanning bidrar til å styrke kompetansenivået i Nord-Norge. Stipendet er på kr 20.000,- og vil kunne tildeles en kandidat fra hvert av de nordnorske fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Krav til søkere:
  • Søkere må være registrert som student på et masterstudium innen:
    • energirettede realfaglige fagområder
    • geovitenskaper, i hovedsak geofysikk
  • Søkere må dokumentere at han/hun har påbegynt 4. eller 5.år av studieløpet.
  • Søkere må være fra landsdelen
  • Søkere kunne beskrive og begrunne hvorfor de er rett mottaker av et utdanningsstipend.

Fullstendig søknad sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen ‘; document.write( ‘‘ ); document.write( addy_text8700 ); document.write( ‘<\/a>’ ); //–> Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Merk søknaden ”Utdanningsstipend”. Søknadene vil bli vurdert 1. oktober hvert år. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet. Vi besvarer kun elektroniske søknader.