Vår virksomhet

I 2013 var gleden stor hos North Energy over å ha blitt tildelt flere av de mest spennende lisensene i områder som stod høyt på selskapets prioriteringsliste i den 22. konsesjonsrunden, til sammen seks nye lisenser i Barentshavet. Dette styrker North Energys posisjon i Barentshavet ytterligere.

Som en industriell aktør med utspring og base i nord ser North Energy på nærhet til og forståelse for landsdelen som viktige verdier når oljeindustrien nå vokser fram i nord. North Energy har vært en tydelig industriell, nordnorsk stemme i denne utviklingen og vil også være det framover.


– For landsdelen er det av stor betydning at en nordnorsk aktør tar del i den langsiktige utviklingen, sier administrerende direktør i North Energy, Erik Karlstrøm.

– Jeg oppfatter tildelingene som et tydelig signal om en fremtidsrettet nasjonal politikk fra myndigheter. Tildelingene er en bekreftelse på North Energys faglige og tekniske kompetanse og en anerkjennelse av vår leteavdelings kunnskap om Barentshavet.

North Energy ble i TFO 2013 tildelt ytterligere to nye lisenser i Barentshavet og vil i tiden fremover øke innsatsen av ressurser i selskapets kjerneområde. Strategien underbygges av North Energys unike posisjon i Nord-Norge, kombinert med anvendelse av teknologi som er spesielt godt egnet for Barentshavet; Elektromagnetiske undersøkelser (EM) og Rex Virtual Drilling (RVD).

Med tilført kapital i 2013 og 2014 er selskapet skodd for å gjennomføre et betydelig leteprogram. 

North Energys tildelinghistorikk i Barentshavet tåler sammenligning med de aller største aktører på norsk sokkel og demonstrerer at vi er på hjemmebane her. 

Lisensportefølje i Barentshavet pr. april 2014

lisens-barentshavet-april2014

 

Tildelinger i Barentshavet fra 2008 og fram til april 2014

tildelinger-barentshavet-april2014