Vellykket test av overflatestrømmer

OLEX1North Energy har i samarbeid med Havforskningsinstituttet gjennomført tester til havs for å verifisere nøyaktigheten i måling av havstrømmer med fiskerbåtens Olex-system og en enkel strømningsmåler.

North Energy har i samarbeid med Havforskningsinstituttet gjennomført tester til havs for å verifisere om Olex SB-systemet og tilhørende programvare, mye brukt av fiskeflåten for å kartlegge havbunnen, sammen med en enkel strømningsmåler montert på fiskerbåten, også kan brukes til nøyaktige målinger og kartlegging av havstrømmer. Dette er viktig informasjon både når man simulerer oljeutslipp og når man vurderer tiltak i forbindelse med utslipp.

Kompliserte overflatestrømmer gjør oljevern og opprydding etter utslipp til en vanskelig oppgave. Denne rapporten beskriver resultatene fra test av nøyaktigheten av en metode som har potensial til å bli brukt både for å få mer detaljert kunnskap om overflatestrømmene i et område , og for å samle oppdatert informasjon om strømforhold under og etter oljeutslipp.

Metodens pålitelighet ble testet mot data fra overflatebøyer.  Disse bøyene driver med øvre del av vannsøylen under en 4-5 timers lang feltstudie med fartøy utstyrt med Olex SB.

Bøyene ble satt ut i sjøen fra båten, ca 1 km fra hverandre langs en rett linje, og båten så fulgte et spor som hver bøye passerte syv ganger, før alle bøyene ble tatt om bord i båten igjen. Sammenligninger ble så gjort mellom Olex SB-data og hver bøye når avstanden mellom dem var mindre enn 350 meter.

Rapporten konkluderer med at Olexmetoden er en pålitelig metode for å estimere havoverflatestrømmer, med tilstrekkelig nøyaktighet.

Les mer om metoden og resultatene i Havforskningsinstituttets rapport.

Les mer om North Energys engasjement i kystnær beredskap.

 

Mer informasjon om North Energys HMS-fokus.

Kontakt Lars Tveter, Direktør HMS: lars.tveter@northenergy.no