Viktig milepæl for Fogelberg

nyhet_thumb1
Grundigere studier viser at lisensen inneholder mer gass enn først antatt, og at eventuell utbygging av PL 433 Fogelberg vil være lønnsom
.
 

– Vi er tilfreds med at operatørens ressursanslag på Fogelberg øker fra 47 til 68 millioner fat oljeekvivalenter. Dette bekrefter våre tidligere antakelser om at North Energys første letebrønn representerer et ressursgrunnlag som forsvarer en lønnsom utbygging. Det er ikke nødvendig investere i flere brønner før en endelig utbygginsbeslutning blir tatt. Vi støtter også operatørens arbeid mot en løsning om å finne markedstilgang til gassen så snart som mulig. Vi har full tillit til at alle alternativer blir  vurdert, sier administrerende direktør i North Energy, Erik Karlstrøm.

Etter funn av gass-kondensat i brønn 6506/9-2S i 2010, har operatør Centrica Resources Norge AS utført detaljerte studier av reservoaret og utbyggingsmuligheter. Utfallet av arbeidet er en godkjenning av BoK – beslutning om konkretisering, som er en formell milepæl i lisensen.

Partnerskapet berømmer operatøren for godt og grundig arbeide. North Energy har i samme tidsrom utført en likestilt reservoarstudie som fullt ut støtter operatørens arbeid. Partnerne i lisensen har i dette arbeidet besluttet at det ikke skal bores avgrensningsbrønn.

PL 433 ligger i Norskehavet, ca 10 km nord for Åsgard feltet og ca 240 km nordvest for Kristiansund. Rettighetshavere i lisensen er Centrica Resources Norge AS (operatør 28% andel, North Energy ASA (12%), Petro-Canada Norge AS (30%), Faroe Petroleum Norge AS (15%), og  E.ON Ruhrgas Norge AS (15%).