Analytikerdekning

Listen og kontaktdetaljene er formidlet av North Energy ASA kun som en tjeneste. Vennligst vær oppmerksom på at meninger, estimater og prognoser vedrørende North Energys prestasjoner gitt av disse analytikerne er deres alene og representerer ikke meninger, estimater eller prognoser fra North Energys eller dets ledelse.

Med referansene nedenfor eller videreformidling indikerer North Energy ikke sin tilslutning eller enighet til analytikernes muntlige eller skriftlige meninger eller deres analyser, informasjon, konklusjoner eller anbefalinger.

 

Selskap Analytiker E-post Telefon
Carnegie Kjetil Bakken
kb@carnegie.no (+47) 22 09 93 71
DnB Markets Helge Martinsen

helge.andre.martinsen@dnb.no

(+47) 24 16 92 02
Swedbank First Securities Teodor Nilsen teodor.nilsen@swedbank.no (+47) 23 23 82 75
Pareto Thomas Aarrestad thomas.aarrestad@pareto.no (+47) 22 87 87 21
Enskilda Halvor Strand Nygård halvor.strand.nygard@enskilda.no (+47) 21 00 86 26
oppdatert 13.05.2016