Eierstyring

North Energy utøver eierstyring i samsvar med norsk selskapslovgivning og norsk anbefaling for eierstyring selskapsledelse av
30. oktober 2014.

eierstyringNorth Energys beslutninger og handlinger skal være basert på selskapets verdigrunnlag:
  • Lede an
  • Kompetent
  • Brobygger
North Energy anerkjenner ansvar i forhold til:
  • Aksjonærer
  • Ansatte
  • Kunder
  • Forretningsforbindelser

Det er ledelsens oppgave å sikre at ansvarsområdene hver for seg og samlet blir prioritert basert på North Energy’s verdigrunnlag og i samsvar med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

Eierstyring og selskapsledelse i North Energy