Fire letebrønner de neste seks månedene

West_PhoenixNorth Energy utvider boreprogrammet ytterligere og vil de neste seks månedene delta i fire faste letebrønner.

Dette inkluderer tre oljeprospekt i Nordsjøen og ett gass/kondensat prospekt i Norskehavet.

Gjennom bytteavtale med DONG E&P, der North Energy overtar 20 prosent av PL 299 Frode mot 20 prosent i PL 385 Jette, vil North Energy delta i totalt fem boringer i 2012. PL 299 Frode er et oljeprospekt i Nordsjøen. I tillegg til en ny fast brønn, bidrar avtalen til å sikre god balanse mellom gass- og oljeprospekter.

Videre er en kjøps- og salgsavtale med Lime Petroleum Plc (Lime) undertegnet der North Energy overfører 50 prosent av selskapets interesser i lisensene 530, 518, 526 og 503 til Lime, mot et vederlag på 31,8 millioner kroner. Lime, og samarbeidspartner Rex Oil and Gas, vil gjennom denne avtalen teste sin innovative teknologi i disse fire lisensene.

Forsterker posisjonen i Barentshavet

 North Energy har bygd opp en portefølje på åtte lisenser og deltatt i tre letebrønner i Barentshavet. Norvarg-funnet sammen med den letekompetansen selskapet besitter, gir en unik posisjon for en sterk og omfattende satsing i 22. lisensrunde. 

Den positive testen på det store gassfunnet i Norvarg, samt realistiske forventninger om ny infrastruktur i form av rør, gjør at vi står foran et gjennombrudd i Barentshavet. Selskapets satsing  i 22 runde vil reflektere det, sier administrerende direktør Erik Karlstrøm.  

Ytterligere fire brønner i 2012

Etter avsluttet boring på Storebjørn, som 2. mai 2012 ble rapportert tørr, er årets boreprogram utvidet med ytterligere én fast brønn, slik at det  gjenstår fire brønner å bore i 2012. Oljeprospektet Kakelborg i Nordsjøen er først ut med planlagt oppstart i mai måned. Jette prospektet i PL 385 er neste brønn med planlagt oppstart i juli, etterfulgt av to brønner til høsten, begge i Nordsjøen.