Funn av hydrokarboner i Pingvin gir ny kunnskap om Barentshavet

oljefolk i horisont- thumbSom tidligere meldt har North Energy som partner i lisens 713 avsluttet boringen av Pingvin prospektet i letebrønn 7319/12-1. Brønnen har påvist en gasskolonne på om lag 129 meter.

Det igangsettes nå et arbeid for å undersøke om gassen inneholder væske som kan gjøre Pingvin kommersiell. Funnet bekrefter en ny letemodell i et uutforsket område av Barentshavet nordvest for Johan Castberg.

Operatøren, Statoil, anslår volumene i Pingvin til å være i størrelsesorden 30-120 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter. Pingvin er den første brønnen som er boret i PL713. Dette er et stort uutforsket område nordvest for Johan Castberg, som ble tildelt i 22. konsesjonsrunde. Denne første brønnen som ble boret i det uutforskede området har påvist hydrokarboner i sandstein.

 

 – North Energy er av den oppfatning at brønnen ikke var plassert der det var størst sannsynlighet for funn av olje eller kondensat. Brønnen er likevel verdifull ved at den både viser et godt reservoar og et fungerende hydrokarbonsystem i området, sier administrerende direktør i North Energy, Erik Karlstrøm.

– Som Statoil har fremhevet danner brønnresultat et godt grunnlag for videre studier i lisensen.

 

Fra de observasjonene som er gjort, er det fremdeles et åpent spørsmål om gassen også inneholder kondensat. Det videre arbeidet vil ha som målsetting å bringe klarhet i dette spørsmålet som vil være helt avgjørende for om det kommer en ny brønn i lisensen. En slik brønn vil sammen med en beslutning om utbygging av Johan Castberg kunne gi grunnlag for en kommersiell utbygging også av Pingvin.

Partnere i lisensen er Statoil (operatør 40 prosent eierandel), RN Nordic Oil (20 prosent), Edison (20 prosent) og North Energy (20 prosent).

 

 

Kontaktpersoner;

Erik Karlstrøm, CEO

Mob: (+47) 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

 

Knut Sæberg, CFO

Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

 

Kristin Ingebrigtsen, direktør organisasjon og kommunikasjon

Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no