Generalforsamling 2011

Generalforsamlingen 2010 for North Energy ASA vil bli avholdt 11. mai 2011 kl. 1400 i Aurora Kino i Alta. Alle aksjonærer oppfordres til å møte opp og avgi stemme.
Saksdokumenter kan finnes her. I forkant av generalforsamlingen vil det bli tilbud lunsj på Studenthuset City.