God dialog med ordførere

thumb northenergyNorth Energy inviterte i januar til ordførerpanel i Tromsø. Her diskuterte deltakerne hvordan beslutningstakerne i landsdelen kan tjene på å stå samlet istedenfor å dolke hverandre i ryggen.

 

Som oljeselskap med røtter i landsdelen er North Energy svært opptatt av regionens utvikling i forbindelse med at norsk oljevirksomhet flytter stadig lenger nordover. I de tre nordligste fylker er forventningene store til at den økte aktiviteten skal føre med seg arbeidsplasser og ringvirkninger. I kulissene lurer gamle konflikter om ressurser og innflytelse som fra tid til annen spilles for åpen scene, til glede for aktører utenfor landsdelen som mer enn gjerne tar plassen rundt forhandlingsbordet når premisser for den framtidige oljeaktiviteten i nord skal besluttes.

Direktør for strategi og samfunn, Kristin Ingebrigtsen i North Energy, mener at beslutningstakere i landsdelen vil tjene på å opptre samlet i nasjonale debatter.

– I forbindelse med at petroleumsvirksomheten nå flytter seg nordover er North Energy opptatt av utvikling i denne regionen og at landsdelen selv er med rundt forhandlingsbordet når premissene for utviklingen blir besluttet. Vi tror at hvis vi skal få til det, så er det en klar fordel og styrke at beslutningstakerne i landsdelen opptrer samlet, sier hun.

Landsdelen må stå sammen

Ordførerpanelet i regi av North Energy hadde til hensikt å føre lokale beslutningstakere sammen og målsetningen var å skape en arena for læring og dialog mellom ordførere og oljenæringen.

Hovedspørsmålene som ble stilt var; Hvordan skal Nord-Norge ta del i utviklingen av landsdelen og hvordan kan vi alle bidra til at viktige beslutninger blir besluttet med relevant påvirkning fra oss i nord?

I desember 2012 gjennomførte North Energy en befolkningsundersøkelse i den nordligste landsdelen som ga flere interessante svar og administrerende direktør Erik Karlstrøm kom i sin innledning inn på flere av disse observasjonene. En klar tilbakemelding fra undersøkelsen er at den nord-norske befolkningen mener en samlet og forent landsdelen står mye sterkere når lokale interesser skal fremmes på nasjonalt nivå. I ordførerpanelet diskuterte deltakerne hvordan landsdelen kan tjene på å stå samlet istedenfor å dolke hverandre i ryggen.

Initiativet berømmes av ordføreren i Sortland, Grete Ellingsen, som deltok i ordførerpanelet.

– Det å kunne få anledning til å møtes i et nordnorsk panel satt sammen av ordførere syns jeg er veldig interessant, sier hun. – Jeg mener det er behov for en nordnorsk arena for å drøfte både utviklings- og verdiskapingsspørsmål som er viktig for landsdelen, sier Ellingsen.

northenergy
Foto: Ole Åsheim