North Energy ASA – tredje kvartal 2010

Alta, 12.november 2010: North Energy ASA (NORTH) presenterer i Oslo i dag kl. 0900 resultater for 3. kvartal 2010.


Resultat 3. kvartal 2010

North Energy borer sin andre brønn (PL 341 Stirby) i et program på åtte brønner i perioden 2010 – 2012. I den første  brønnen ble det funnet gass-kondensat i lisens PL 433 Fogelberg. North Energy har i løpet av 3. kvartal sikret riggkapasitet for alle de faste brønnene.

North Energy inngikk i august avtale med Talisman om kjøp av 11 prosent av PL 341 Stirby som er et gass- og kondensatprospekt i Nordsjøen. Resultatet av boringen er ventet i løpet av november.

Administrerende direktør, Erik Karlstrøm, uttaler at selskapets kjerneområde for leting er Norskehavet og Barentshavet. Men selskapet vil også i fremtiden engasjere seg i kjøp og salg av lisenser i Nordsjøen dersom dette bidrar positivt til lisensporteføljen og er kommersielt interessant.

North Energy har et resultat etter skatt i tredje kvartal på – 10,9 millioner kroner, mot – 10,6 millioner kroner i Q2 og – 31,1 millioner kroner i Q3 2009. North Energy er finansielt sterk med netto kontanter, inkl. skatterefusjon, på 452 millioner kroner. Dette medfører at selskapets leteprogram på 8 brønner er fullfinansiert.

Presentasjonen holdes av administrerende direktør Erik Karlstrøm og CFO Knut Sæberg på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Vika, fra kl. 09:00.

Presentasjonen kan følges på webcast fra selskapets egne hjemmesider eller på direkte lenke for webcast.

Vedlagt er presentasjon og Q3 rapport.

Selskapet vil være representert av:

Administrerende direktør  Erik Karlstrøm, tlf.: 476 52 990

CFO Knut Sæberg, tlf.: 918 00 720

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

pdf 3 North Energy Presentasjon 3 kvartal 2010 1.22 Mb
pdf 3 Kvartal 2010 3.77 Mb