North Energy bekrefter hydrokarboner i Stirby

Letebrønn 24/12-6 S2 har påvist hydrokarboner i sandstein av midt-jura alder i PL 341 i Nordsjøen. Dette er den andre brønnen i North Energys boreplan på åtte brønner for treårsperioden 2010-2012, hvor funnet av gass-kondensat i PL 433 Fogelberg var den første. Selskapet skal videre bore fire letebrønner i 2011.

Stirbybrønnen er ikke boret ferdig, men så langt er det påvist hydrokarboner i 70m sandstein på nesten 4900m dyp. Det er for tidlig å si noe om produksjonsegenskaper og totale mengder hydrokarboner. Det planlegges nå videre boring og datainnsamling før endelige resultater kan publiseres.

PL 341 ligger rundt 25km nord for Gudrunfeltet og 75km nord for Sleipnerfeltet. Boreoperasjonen er utført på 120m vanndyp med den halvt nedsenkbare boreriggen Songa Delta.

–       Indikasjonene så langt er positive og i tråd med selskapets evaluering av prospektiviteten i lisensen.  Dersom videre datainnsamling bekrefter at dette er et kommersielt funn, har vi tro på at en utbygging tilknyttet infrastruktur i området kan realiseres innen få år, sier administrerende direktør i North Energy, Erik Karlstrøm.

North Energy ASA har 11% eierandel i PL 341. Øvrige partnere er Det norske oljeselskap ASA (operatør og 30%), Wintershall Norge ASA (20%), Marathon (12%), GDF SUEZ E&P Norge AS (10%), Bayerngas Produksjon Norge AS (10%) og Talisman Energy Norge AS (7%).  North Energys andel i lisensen er et resultat fra en kjøpsavtale med Talisman Energy Norge AS i august 2010 hvor avtalen ble godkjent i oktober i år.

For ytterligere informasjon kontakt:
Erik Karlstrøm, CEO: (+47) 476 52 990
Knut Sæberg, CFO: (+47) 918 00 720
Siw Sandvik, Kommunikasjonsdirektør: (+47) 947 93 075

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12