North Energy i skolen

 

North Energys langsiktighet vises i satsing på regionens utdanningssteder. Generell kompetanseheving og økt rekruttering til realfagsyrker er målsetningen. North Energy støtter flere studier ved høgskoler og universiteter, men har også en direkte involvering i utdanningsprosjekter fra ungdomsskole til universitet, med både gjesteforelesninger og direkte utvikling av læreprogam innen realfag og teknologi.

FLLFirst Lego League 

North Energy er involvert i den verdensomspennende konkurransen First Lego League rundt prosjekt som kombinerer innovasjon, teknologi og lagspill. Gjennom denne forsknings- og robotkonkurransen er vi med på å øke kunnskapen om realfag i praksis, og styrke innovasjon og lagarbeid som arbeidsform blant barn og unge. North sponser konkurransen lokalt i Alta og flere av våre ansatte bruker av sin fritid til å være med som dommere.

Les mer om First Lego League her.

 

Lektor2

North Energy har siden høsten 2009 samarbeidet med Alta videregående skole om det nasjonale prøveprosjektet Lektor2. Lektor2 ordningen er et prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. Lektor 2-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. Flere av North Energys ansatte har bidratt i undervisningen i Teknologi og forskningslære og Geofag.

Les mer om Lektor2-ordningen her.

skolejenteEnergiskole

North Energy samarbeider med Alta videregående skole om prosjektet Energiskolene. Det er et pilotprosjekt med formål om å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Prosjektet skal gi elever i videregående skole kunnskap om lokale energibedrifter og oljeselskaper. Elevene skal bruke energibedrifter som læringsarena og få anledning til å arbeide sammen med ansatte i bedriften. Samarbeidet skal gi elevene en autentisk opplevelse av hvordan naturvitenskaplig kunnskap brukes i arbeidslivet.  Det er Olje-og energidepartementet som er prosjekteier.

Våren 2011 arrangerte North Energy en spennende fagdag for skolens elever innen Teknologi og forskningslære og Geofag. Elevene fikk der en innføring i hvordan vi leter etter olje og gass, og de fikk en utfordring i å tolke 2D seismikk på papir. Tilslutt fikk elevene en case der de skulle se på ulike utfordringer ved utbygging av et oljefelt i Barentshavet.

Se innslag fra fagdagen på TV-Nord her.