North Energy selger gassfunnet Fogelberg

fogelberg

North Energy har i dag inngått avtale om salg av sin eierandel i lisens  433 (Fogelberg) for 70 millioner kroner til Centrica Resources (Norge).

Produksjonslisens 433 inneholder gass/kondensatfunnet Fogelberg som ble påvist i 2010. North Energy eier 12 prosent i lisensen. I 2011 besluttet partnerskapet i lisensen å konkretisere mulige utbyggingsløsninger, noe som er forventet å lede til en plan for utbygging og drift innen få år.

 

–          Vi er svært fornøyd med at vi har vært med på å gjøre et drivverdig funn, og vil bruke verdiskapingen som realiseres gjennom dette salget til å skape ytterligere verdier for våre aksjonærer gjennom vår letevirksomhet på norsk sokkel. Salget demonstrerer at vår forretningsmodell fungerer,  sier administrerende direktør Erik Karlstrøm.

 
Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2012 og salgssummen på 70 millioner kroner er etter skatt. Salgssummen gjøres opp i kontanter på tidspunkt for gjennomføring. Gjennomføringen, som krever godkjenning av norske myndigheter, forventes å finne sted i løpet av andre kvartal 2012.

A Energy AS har vært North Energy’s rådgiver i denne prosessen.

Kontaktpersoner:

Erik Karlstrøm, administrerende direktør.
Mob: (+47) 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, finansdirektør
Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, direktør for strategi og samfunn
Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

 

 

Produksjonslisens 433 inneholder gass/kondensatfunnet Fogelberg som ble påvist i 2010. North Energy eier 12 prosent i lisensen. I 2011 besluttet partnerskapet i lisensen å konkretisere mulige utbyggingsløsninger, noe som er forventet å lede til en plan for utbygging og drift innen få år.

 

          Vi er svært fornøyd med at vi har vært med på å gjøre et drivverdig funn, og vil bruke verdiskapingen som realiseres gjennom dette salget til å skape ytterligere verdier for våre aksjonærer gjennom vår letevirksomhet på norsk sokkel. Salget demonstrerer at vår forretningsmodell fungerer,  sier administrerende direktør Erik Karlstrøm.

 

Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2012 og salgssummen på 70 millioner kroner er etter skatt. Transaksjonen krever godkjenning av norske myndigheter, noe som forventes å finne sted i løpet av andre kvartal.

 

Kontaktpersoner:

Erik Karlstrøm, administrerende direktør.
Mob: (+47) 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, finansdirektør
Mob: (+47) 918 00 720 | E-post:
knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, direktør for strategi og samfunn

Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no