North Energy – Utøvelse av opsjoner og bonusprogram

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

NOT FOR DISTRIBUTION TO U.S. NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES

(Alta, 24. februar 2010) Det refereres til retten for visse medlemmer av selskapets ledelse til å utøve opsjoner til å tegne aksjer samt bonusprogram for 2008 for ansatte.

North Energy ASA (“North Energy eller “Selskapet”) har i dag utstedt
516 735 aksjer i Selskapet til et totalt tegningsbeløp på NOK 6 560 736 til Ninerik AS, et selskap kontrollert av administrerende direktør Erik Karlstrøm. Tegningskursen per aksje utgjør ca NOK 12,70.

Videre har Selskapet som en del av Selskapets bonusprogram for 2008 utstedt totalt 57 820 aksjer i Selskapet til tegningskurs NOK 1 per aksje.

Følgende primærinnsidere tegnet og ble tildelt aksjer som del av bonusprogrammet:

Torleiv Agdestein         1 745 aksjer
Marion Høgmo             1 839 aksjer
Knut Aaneland             2 018 aksjer
Vigdis W. Jacobsen        500 aksjer
Lars Tveter                   4 915 aksjer
Astrid Tugwell             3 462 aksjer       
Svein Johansen            5 660 aksjer
Christina Søgård          1 028 aksjer
Erik Karlstrøm           15 408 aksjer

Etter utstedelse av 516 735 nye aksjer til medlemmer av Selskapets ledelse og 57 820 nye aksjer som del av Selskapets bonusprogram, er Selskapets utstedte aksjekapital NOK 25 149 736 fordelt på 25 149 736 aksjer med pålydende NOK 1.

Etter utøvelse av opsjoner samt rettigheter under bonusprogrammet, har primærinnsiderne opplistet nedenfor følgende antall opsjoner/aksjer:

Torleiv Agdestein          89 692/33 995
Marion Høgmo                      0/  5 039
Knut Aaneland             89 418/36 918
Vigdis W. Jacobsen      90 943/41 000
Lars Tveter                   86 506/37 615
Astrid Tugwell             87 966/36 012      
Svein Johansen            85 757/38 210
Christina Søgård                  0/  1 028
Erik Karlstrøm                    0/629 543