Nytt partnerskap og brønn i PL 510

thumb northenergy-logoNorth Energy har bidratt til etablering av nytt partnerskap i PL 510.

 

Oljeselskapet Maersk Oil (50 prosent) er ny operatør med partnerne Edison (30 prosent) og North Energy (20 prosent).
Lisens 510 ble tildelt gjennom TFO 2008 og ligger på Haltenbanken i Norskehavet, nær flere produserende felt.

Det er fattet beslutning om boring av en undersøkelsesbrønn i lisensen, som gir ytterligere en fast brønn til selskapets boreprogram.

 

Kontaktpersoner:

Erik Karlstrøm, CEO
Mob: (+47) 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, CFO
Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, direktør strategi og samfunn
Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.