Spennende samarbeid med akademia

Ansatte-347North Energy har inngått samarbeid med Universitetet i Tromsø og St.Petersburg Universitet.

 

 

Fokus for samarbeidet er på grenseområdene mellom Norge og Russland i Barentshavet.
Akademia og næringslivet har med andre ord tatt stafettpinnen etter delelinjeavtalen og konkretisert et lovende samarbeid.  Samarbeidet skal gi økt geologisk forståelse av Barentshavet.

Det har lenge vært gode relasjoner mellom industrien og akademia. Økt fokus på næringsrettede universitetsoppgaver og bidrag fra industrien til universitetene har styrket den petroleumstekniske kompetansen blant studentene. Utbyttet av ny kunnskap vil dermed optimaliseres.

Samarbeidet som nå er inngått har et stort potensial og er meget relevant i forbindelse med samarbeid i kjølvannet av delelinjeavtalen i Barentshavet og oljeselskapenes forberedelser til framtidige konsesjonsrunder i Barentshavet.

IMG 4363 –  Det innledende arbeidet er allerede igangsatt og er svært godt mottatt hos ledelsen og blant studenter ved Geologisk fakultet ved Universitetet i  St.Petersburg, sier letedirektør Erik Henriksen.

 – Vi har stor tro på prosjektet, fortsetter Henriksen.

For North Energys del innebærer samarbeidet at selskapet bidrar med data og veiledning av studenter på master-og doktorgradsnivå. Oppgavene vil være definert av industrien og universitetet i fellesskap, med oppfølging og veiledning fra begge sider.

 

Spørsmål knyttet til North Energys engasjement i samarbeidet kan rettes til:

Letedirektør Erik Henriksen
erik.henriksen@northenergy.no