Straks klart for avgrensningsbrønn på Norvarg

Leiv ErikssonI begynnelsen av april gav Oljedirektoratet tillatelse til boring av avgrensningsbrønn på Norvarg.

Brønnen skal bores med den halvt nedsenkbare riggen Leiv Eriksson av operatør Total E&P Norge og North Energy er partner i lisensen. Tentativ borestart er slutten av april, temmelig nøyaktig to år etter at første brønnen på Norvarg-funnet var klar til spud.

– Dette blir en svært interessant boring. Hovedmålet for boringen er tørrgass i Kobbe-formasjonen, men underveis skal brønnen bore gjennom potensielt oljeførende lag. Operatøren Total anslår her muligheten for olje til 20 prosent og gass 10 prosent, forteller Erik Karlstrøm, administrerende direktør i North Energy.

På hjemmebane

Norvarg ligger i Barentshavet omkring 275 kilometer nord for Honningsvåg. Skulle det vise seg å være kommersielt lønnsomt med utbygging av feltet, vil det bety nye store investeringer utenfor Finnmarkskysten. Før en avgrensningsbrønn er boret anslår operatøren ressursgrunnlaget til 260 millioner fat oljeekvivalenter.

Brønnen forventes å gi bedre svar på produksjonsegenskapene, særlig i Kobbe-reservoaret, samt grunnlag for et sikrere anslag av totale volumer i strukturen. Kunnskapen som her samles inn bygger videre på et allerede omfattende modelleringsarbeid på Norvarg.

North Energy har en eierandel på 20 prosent i feltet. Operatøren Total har 40 prosent andel, mens øvrige lisenspartnere er Det Norske (20 prosent), Valiant (13 prosent) og Rocksource (7 prosent).

En reise i tiden

Hovedmålet for boringen ligger på omkring 1500 meter i Kobbe-formasjonen, men før man kommer så dypt skal det bores gjennom Jurassic Stø-reservoaret, Upper Snadd-reservoaret og Intra Carnian.

Det er forventet at boringen vil ta mellom 60 og 100 dager avhengig av resultat. Med borestart i slutten av april antas brønnen å være ferdig boret tidligst medio juni.