240 elever ser inn i Finnmarks fremtid

240 eleverNorth Energy arrangerer Gründercamp i Alta. Arrangementet er et samarbeid mellom Ungt Entreprenørskap Finnmark (UEF) og North Energy, hvor ungdom i Finnmark utfordres på å beskrive fremtidens Finnmark.

Ungdommer fra videregående skoler i hele Finnmark og studenter fra lærerutdanningen ved UiT Norges Arktiske Universitet Alta deltar på North Energy Grundercamp i Alta, onsdag 16. oktober.

«Hvordan skal Finnmark se ut om 20 år og hvilken rolle skal regionen spille i sin egen utvikling?»

Dette er spørsmålet de unge skal gi sine synspunkter og svar på. Spørsmålet har tidligere vært tema både på Dialogkonferansen i Hammerfest og årets Finnmarkskonferanse og inngår i Finnmark fylkeskommunes arbeid med ny regional utviklingsplan.

– Nå er det de unges tur til å si sitt om hvordan de ønsker at Finnmark skal se ut i framtida. UE Finnmark og North Energy bidrar gjennom denne Gründercampen til at ungdommene får komme med sine innspill, sier Hilde Mietinen, daglig leder i UE Finnmark

Fylkeskommunen vil være representert på Grundercampen for å høre på og motta innspill fra ungdommer fra hele Finnmark. Besvarelsene fra de unge vil bli overlevert Fylkeskommunen som et innspill til det videre arbeidet med den Regionale Utviklingsplan (RUP).

– Vi tror dette blir kjempespennende! Ungdommene skal jobbe med områdene utdanning, infrastruktur, arbeidsplasser og fritidstilbud. Det er viktig å få med stemmene til de som skal ha nøkkelposisjoner i 2033 når planer for framtiden nå utarbeides, sier Heidi Tangstad, samfunnskontakt hos North Energy.

Grundercampen er et årlig arrangement som ved hjelp av aktuelle problemstillinger skal utvikle entreprenørskapskompetansen hos elevene og være en møteplass der næringslivet møter elever og lærere.

North Energys engasjement er i tråd med selskapets visjon om å bidra til engasjement og verdiskapning i Nord-Norge.