Ansatte i North Energy

North Energy har i dag rundt 25 ansatte. Det er stor variasjon i både alder, nasjonalitet, bakgrunn og hvilken kompetanse den enkelte besitter. Vi har bevisst rekruttert både internasjonalt, nasjonalt og lokalt for å kunne dra veksler på hverandres kompetanse. 
 

Exploreren som søkte seg nordover

Inge Heika Hætta Eikelmann er født og oppvokst i Kautokeino i Finnmark, og det var nettopp i Finnmark at hans interesse for geologi ble vekket. I dag jobber han som seniorgeolog i North Energy.

– Da jeg var barn var det full drift i Bieddjuvaggi gruver i Kautokeino kommune og geologer drev med mineralleiting på vidda hver sommer, sier Inge Inge Heika Hætta Eikelmann. For en liten gutt var dette spennende og jeg har samlet stein så lenge jeg kan huske. Til mine foreldres fortvilelse av og til, for kassene med stein var både tung og mange.

Som så mange andre ungdommer i Finnmark måtte han flytte hjemmefra tidlig for å gå på skole og første stopp ble videregående skole i Alta. Deretter fulgte befalsskole etterfulgt av studier på Universitet i Tromsø.

– På universitetet studerte jeg selvsagt geologi! På den tiden var ikke oljeindustrien flyttet nordover, og gruveindustrien var heller ikke aktuell, så jeg og mange av mine studiekamerater fra Nord-Norge måtte søke lykken i oljehovedstaden Stavanger etter endt studie.

Inge jobbet først på Norsk Hydros forskningssenter i Bergen før han tok jobb offshore, blant annet som borehulls-geolog. Da han stiftet egen familie kom behovet for å være mer hjemme og de påfølgende årene ble tilbragt i BP Norge i Stavanger. Her jobbet han først i leteavdelingen, før han gikk over til prosjektorganisasjonen.

– Det å jobbe for et av verdens største selskaper er den beste skolen jeg har gått og kunnskapen jeg fikk der har vært uvurderlig for min karriere, forklarer Inge. – Likevel, det å få være med på å bygge noe, være med å bidra i en startfase, det appellerer til «exploreren» i meg.

Inge Eikelmann mediumjpg
For Inge har ønsket om å bidra alltid vært drivkraften og det som også førte han nordover igjen.

– Det å være med å skape noe i og for den nordnorske landsdelen er en utfordring som motiverer. Lokal forankring gir ansvar. Som same syns jeg det er viktig å ta dette ansvaret og sørge for en best mulig utnyttelse av naturressursene i landsdelen. I det samiske samfunnet har det alltid vært viktig å høste uten å skade naturen – det er et ansvar jeg som geolog i et nordnorsk forankret oljeselskap vet jeg kan være med på å ivareta.