Borestart på PL 370 Kakelborg

Borgland-1Leteboringen på oljeprospektet Kakelborg i produksjonslisens 370 i nordlige Nordsjøen startet 5. juli.

 

Prospektet ligger nær eksisterende infrastruktur nordvest av Statfjord og Snorre feltene. Brønnen blir boret med riggen Borgland Dolphin, og vil etter planen nå total dybde første del av august 2012. 

Wintershall er operatør med 40 prosent eierandel. Agora (heleid datterselskap av Cairn Energy PLC), Concedo og North Energy er partnere med henholdsvis 30, 20 og 10 prosent eierandeler. 

Brønnen på Kakelborg er den første av totalt fire planlagte boringer for North Energy de neste seks månedene. Neste brønn er planlagt boret i tredje kvartal på gass/kondensatprospektet Jette i PL385 i Norskehavet hvor Statoil er operatør. 

For ytterligere informasjon; kontakt;
 

Erik Karlstrøm, CEO
Mob: (+47) 476 52 990 | E-post: erik.karlstrom@northenergy.no

Knut Sæberg, CFO 
Mob: (+47) 918 00 720 | E-post: knut.saeberg@northenergy.no

Kristin Ingebrigtsen, direktør for strategi og samfunn
Mob: (+47) 926 05 601 E-post: kristin.ingebrigtsen@northenergy.no

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.