Endringer i North Energys styre

Styret i North Energy ASA er utvidet med representanter fra de ansatte i selskapet. Jørn Olsen er valgt som styrerepresentant, mens Heidi Tangstad er valgt som observatør. Etter dette består styret i selskapet av:

Johan Petter Barlindhaug – styrets leder
Leif Finsveen
Kristin Ingebrigtsen
Hans Kristian Rød
Arnulf Østensen
Guri Ingebrigtsen
Ole Njærheim
Heidi Petersen
Jørn Olsen- ansattrepresentant
Heidi Tangstad – observatør fra de ansatte
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12