Meldepliktig handel

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven  §5-12

Selskapet JPB AS, som kontrolleres av styreleder Johan Petter Barlindhaug, kjøpte 20. august 8390 aksjer i North Energy ASA til en gjennomsnittskurs på kr. 17,1 pr aksje. Samlet beholdning av North Energy ASA aksjer i JPB AS er nå 1.350.000.