Erik Henriksen ny letedirektør i North Energy

Erik Henriksen  er ansatt som letedirektør i North Energy ASA. Han kommer fra stillingen som prosjektsjef og letesjef  for Nordområdene i Statoil. I tillegg har Henriksen sterk tilknytning til Universitetet i Tromsø, hvor han har en professor II stilling, med undervisning i Petroleumsgeologi.

Erik Henriksen er opprinnelig fra Narvik, utdannet geolog og med 20 års fartstid i Statoil og to år ved Oljedirektoratet. Han har bakgrunn er fra hele norsk sokkel, fra Sentralgraben i sør til Barentshavet i nord.

  • “Jeg er svært fornøyd med valget av Erik Henriksen som ny letedirektør. Erik har en verdifull bakgrunn fra Statoil og Oljedirektoratet, og bringer med seg lang erfaring med teknisk arbeid langs hele Norsk sokkel, med spesiell vekt på nordområdene. Dette faller godt sammen med vår satsing på utvikling av nordområdene”, sier administrerende direktør i North Energy, Erik Karlstrøm.

De siste 10 årene har Erik Henriksen jobbet internasjonalt og vært letesjef for Eurasia med spesiell fokus mot Russland , Kazakstan og Azerbaijan. I den seneste tiden var han prosjektsjef for leteprosjekter i nordområdene. Erik var en sterk bidragsyter til “Barentshavprosjektet” , hvor myndighetene i  1997 tildelte store seismiske lisenser  til oljeselskapene for å øke interessen for området.  Som sektorleder for Barentshavet  har han også erfaring fra den såkalte “borekampanjen” i Barentshavet.

  • “Jeg  ser fram til å være med på å utforme selskapet framtidige letestrategi.  I en tid med fallende produksjon på Norsk sokkel er det avgjørende at det de neste ti årene blir gjort nye kommersielle funn. Henriksen tror at mulighetene absolutt er til stede og at bidrag fra “kreative hjerner” i mindre selskaper som North Energy kan bli svært viktig i tiden framover. Svært interessant er det i tillegg med et selskap som blant annet er fundamentert i landsdelen “, sier Erik Henriksen.

For ytterligere informasjon kontakt:

Erik Karlstrøm, CEO, + 47 47 65 29 90
Siw Sandvik, Kommunikasjonsdirektør, +47 947 9307

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12