North Energy ASA – fjerde kvartal 2010

Alta, 22. februar 2011: North Energy ASA (NORTH) presenterer resultater for 4. kvartal 2010 i dag kl. 0900.

North Energy styrker sin posisjon i Barentshavet og Norskehavet

Til våren går North Energy i gang med årets første brønn. Minst tre av de planlagte boringene i 2011 finner sted i Barentshavet, og dette gjør North Energy til et av oljeselskapene med størst leteaktivitet i området i inneværende år.

Selskapet ble i TFO 2010 tildelt fire av fire omsøkte lisenser i nordområdene. I tillegg ble det tildelt én lisens i Nordsjøen. Dermed har selskapet totalt 19 lisenser med operatørskap i to av disse.

–   2011 vil bli et spennende år i Barentshavet for selskapet, som deltar i tre letebrønner.  North Energy har i tillegg satt i gang et TFO 2011-prosjekt med sikte på å gjenta suksessen både i Barents- og Norskehavet i september, sier administrerende direktør Erik Karlstøm.

Selskapets boreprogram for 2011 starter med Norvarg (PL 535) i  mai. Deretter står Heilo (PL 530) for tur, direkte etterfulgt av boring i Zapffe (PL 518), og Jette (PL 385) på slutten av 2011 eller i begynnelsen av 2012.

– Lisenspartnerskapene har besluttet sidestegsboring i to av brønnene i Barentshavet, Heilo og Zapffe, gitt funn i leteboringen. Disse vil gi verdifull informasjon på et tidligere tidspunkt, redusere borekostnadene og kan forkorte ledetiden til PUD med ca to år, sier Karlstrøm. I dagens transaksjonsmarked kan avgrensingene vise seg å være en svært lønnsom aktivitet.

Karlstrøm har store forventninger til Heilo, og regner med høy sannsynlighet for funn, noe som vil kunne utløse nye letebrønner i de tre nabolisenser som i dag ikke har brønnbeslutning. Positive resultat i lisensen med Skagenprospektet (PL 498 i Nordsjøen) gjorde at lisenspartnerskapet i siste kvartal tok en borebeslutning.

North Energy har til nå deltatt i to letebrønner. I begge brønnene ble det påvist hydrokarboner, men kun Fogelberg (PL 433) har til nå vist et kommersielt potensiale. Rørledningen som er planlagt fra Luva til Nyhamna kan gi mulighet for tidligere utbygging og produksjon av Fogelberg-funnet enn tidligere antatt.

North Energy hadde i 4. kvartal 2010 et negativt resultat etter skatt på 45,7 millioner kroner. Resultatendringen kan tilskrives at selskapet tok del i boringen av Stirby (PL 341) som ble klassifisert som tørr.   I fjerde kvartal har selskapet fornyet og utvidet sin letelånfasilitet fra NOK 300 millioner til NOK 760 millioner. North Energys leteprogram på åtte brønner i perioden 2010 – 2012 er dermed fullfinansiert.

Presentasjonen av 4.kvartalsresultatene holdes på Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Vika, fra kl. 09:00.Presentasjonen kan følges på webcast fra selskapets egne hjemmesider eller på  Klikk her for Q4 webcast 22/2-2011 kl 0900.

Vedlagt er presentasjon og Q4 rapport.

Selskapet vil være representert av:

Administrerende direktør  Erik Karlstrøm, tlf.: 476 52 990

CFO Knut Sæberg, tlf.: 918 00 720

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

pdf North Energy Q4 2010 presentasjon 1.99 Mb
pdf North Energy Kvartalsrapport 4 – 2010 1.31 Mb