Finnmarksløpet

hunderNorth Energy har i flere år vært elitepartner med det som anses for å være ett av verdens mest ekstreme trekkhundløp, nemlig Finnmarksløpet. For North Energy er det naturlig å samarbeide med Finnmarksløpet, fordi filosofien og verdiene til løpet har mange fellestrekk med North Energys egne verdier. På lik linje med Finnmarksløpet har North Energy sterke røtter i nord.

Finnmarksløpet er verdens nordligste og Europas lengste trekkhundløp. To klasser; begrenset klasse på 500 km med inntil 8 hunder (FL500) og åpen klasse på 1000 kilometer med inntil 14 hunder (FL1000). Start og målgang for begge løpene i Alta. I 2005, 2011, 2012 og 2013 var FL500 også Norgesmesterskap i langdistanse sledehundkjøring.

Finnmarksløpet er en vinterfest med fantastiske prestasjoner av kjørere, hunder og over 600 frivillige. Merkevaren Finnmarksløpet har de senere år blitt svært solid, både som arrangement og som symbol på et samlet Finnmark i fest. Løpet har vokst fra å være et lite sportsarrangement til å bli landsdelens største idretts- og kulturarrangement.

For North Energy er samarbeidet med Finnmarksløpet også med på å integrere de ansatte i lokalsamfunnet. Flere tilflyttere har begrenset nettverk ved siden av jobben og ved å delta i dugnadsarbeidet får de en større bekjentskapskrets og knytter nye kontakter.

Daglig leder i Finnmarksløpet, Svanhild Pedersen, sier North Energy er en samarbeidspart som bidrar mer enn forventet;
– Det at de tilfører oss midler er selvfølgelig med på å sikre stabilitet og forutsigbarhet, men at de bidrar med forskjellige typer kompetanse er også av stor betydning for oss. Gjennom vårt tette samarbeid har vi tilegnet oss utrolig mye kunnskap som vi har brukt til å utvikle vår administrasjon. I tillegg har oljeselskapets ansatte vært svært engasjerte, og flere har bidratt som frivillige under arrangementet.

Les mer om Finnmarksløpet her: www.finnmarkslopet.no

NE-Lopet-TB-20991