Norges arktiske universitet

Nord-Norge står foran en rask utvikling innenfor energi som vil gi mange nye utfordrende kompetansearbeidsplasser. Landsdelen er i dag ikke i stand å fylle disse arbeidsplassene med egenutdannet realfaglig kompetanse. I dag vil jobbene og energiutdannelsen fokusere på olje og gass, men utdannelsen gir en god basis mot en utvikling i retning av fornybar energi. Når broen mellom dagens energibruk og fornybar energi bygges, må de industrielle miljøene i nord være med.

North Energy ønsker å være en ledende industriell aktør innenfor olje og gass i Nord-Norge og har inngått et faglig og strategisk samarbeid med Norges arktiske universitet – Universitetet i Tromsø, som er ledende i Norge innenfor realfag generelt og geofag spesielt.

SpunitromsoNorth Energy vil at våre ansatte som jobber med fagfeltet geovitenskap skal fungere i tett samarbeid med miljøet som i dag finnes på Norges arktiske universitet – Universitetet i Tromsø. Miljøene er komplimentære og vil utfylle hverandre. Hensikten er å styrke geolog- og geofysikkmiljøet, fortrinnsmessig geofysikk.

Hovedkontoret til North Energy ligger i Alta. Opprettelsen av North Energys kontor i den nye Forskningsparken i Tromsø betyr at selskapet nå er til stede i de tre største vekstsentra i de tre nordlige fylkene.

Les mer om Norges arktiske universitet her.